NSD

Chuyên gia công tiện, mài, cắt, xử lý bề mặt, phủ, và gia công thứ cấp các vật liệu kim loại như nhôm, thép không gỉ, thép dựa trên yêu cầu của khách hàng.