Chống gỉ

Khi các sản phẩm kim loại được gia công cắt hoặc mài, các bề mặt tiếp xúc dễ bị tác động của môi trường làm cho bị gỉ. Do vậy, các sản phẩm này đòi hỏi phải được xử lý chống gỉ, ví dụ như sử dụng dầu chống gỉ.
Trong trường hợp sử dụng dầu chống gỉ, các sản phẩm kim loại được cần làm sạch lớp dầu bảo vệ trước khi tiến hành các bước gia công tiếp theo. Tại công ty của chúng tôi, phương pháp Parker hay còn gọi là phương pháp xử lý phosphat được sử dụng để chống gỉ cho các sản phẩm kim loại.

Sự hiệu quả của phương pháp chống gỉ Parker

Thí nghiệm sau đây được dùng để so sánh giữa sản phẩm được xử lý theo phương pháp Parker và sản phẩm không được xử lý theo phương pháp Parker. Hai sản phẩm được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 độ C và độ ẩm 33% trong vòng 6 ngày.
Hai mẫu thử này được bảo quản trong điều kiện tiếp xúc trực tiếp với môi trường như trên và chúng tôi ghi nhận quá trình gỉ của hai mẫu thử như sau.
Mẫu thử không được xử lý bằng phương pháp Parker xuất hiện dấu hiệu gỉ trên một số phần, trong khi mẫu thử được xử lý bằng phương pháp Parker không phát sinh tình trạng như trên.

Mẫu thử không được xử lý bằng phương pháp Parker


 (Hình ảnh từ kính hiển vi) 


Mẫu thử được xử lý bằng phương pháp Parker


 (Hình ảnh từ kính hiển vi) 


Các sản phẩm đã qua xử lý bằng phương pháp Parker vẫn được niêm phong và giữ trong phòng có nhiệt độ ổn định
Tùy theo nhu cầu mà công ty cung cấp số lượng cần thiết tương ứng.


Bề mặt được xử lý photphat của công ty qua kính hiển vi điện tử quét


Thiết bị xử lý photphat (Tháng 7 năm 2012)Sản phẩm đã được xử lý photphat


Nơi bảo quản sản phẩm