Ví dụ gia công sản phẩm

Gia công phủ PTFE

Gia công phủ PTFE

Xử lý 1 điện phân bề mặt

Xử lý 1 điện phân bề mặt


Xử lý 2 điện phân bề mặt

Xử lý 2 điện phân bề mặt

Ống nhôm lõi 3 cạnh

Ống nhôm lõi 3 cạnh


gia công bề mặt nhôm lõi 3 cạnh

gia công bề mặt nhôm lõi 3 cạnh

gia công bề mặt nhôm lõi 4 cạnh

gia công bề mặt nhôm lõi 4 cạnh


Sơn phủ

Sơn phủ

gia công cắt gọt thép không gỉ

gia công cắt gọt thép không gỉ


Ép sản phẩm

Ép sản phẩm

1 gia công cắt gọt đùn định hình

1 gia công cắt gọt đùn định hình


2 gia công cắt gọt đùn định hình

2 gia công cắt gọt đùn định hình

3 gia công cắt gọt đùn định hình

3 gia công cắt gọt đùn định hình


Máy gia công

Máy gia công

Gia công dập định hình

Gia công dập định hình


mài ống sắt mỏng và xử lý hóa chất

mài ống sắt mỏng và xử lý hóa chất